banner Pieter Konijn
NIEUWS - Achter de schermen

Filmfonds verandert filmactiviteiten reglement

04 december 2015

 

Het Filmfonds heeft in hoofdlijnen de veranderingen in haar beleid aangekondigd. Dit betreft wijzigingen die op basis van het nieuwe cultuurbeleid worden doorgevoerd. Begin november maakte minister Bussemaker de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 bekend.

Op hoofdlijnen wordt het huidige Fondsbeleid gecontinueerd. Parallel aan de cultuurnota zijn drie beleidspijlers geformuleerd: internationalisering, talentontwikkeling en innovatie. Ook het totaalbudget blijft nagenoeg identiek, maar er zullen verschuivingen optreden in de verdeling.

Het deelreglement Filmactiviteiten wordt herzien. Met name het budget voor ondersteuning van filmfestivals wordt gewijzigd. Mede als gevolg van de Tweede Kamer motie, als gevolg waarvan de plek van vijf extra culturele instellingen in de BIS ten koste is gegaan van het budget van de verschillende cultuurfondsen, waaronder ook het Filmfonds.

Verder zal de nieuwe stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive, die vorig jaar van start ging als opvolger van de eerdere CV regeling, blijven. De eerder aangekondigde verdwijning van de (semi) automatische Suppletieregeling wordt daarom doorgezet, ten gunste van selectieve regelingen.

Van belang voor bioscopen in het nieuwe beleid is dat het ministerie op twee punten extra aandacht en inspanningen van de sector vraag. Ten eerste om samen te onderzoeken hoe de positie van de artistieke film versterkt kan worden. Ten tweede staat de herverdeling van de bijdrage door partijen uit de exploitatieketen aan opnieuw op  de beleidsagenda. Het ministerie wil de overeenkomst herzien die in de jaren negentig is gesloten over de bijdrage aan productie van Nederlandse films (i.h.k.v. het btw-convenant).

Op 14 januari organiseert het Filmfonds een bijeenkomst waarin de nieuwe plannen worden toegelicht.

Zie voor het persbericht: www.filmfonds.nl

 

lees meer

Alice Scheiuit

Alice Scheiuit studeerde Film- en TVwetenschap, volgde cursussen filmmarketing en journalistiek en is actief in research, redactie en communicatie: o.a. Universiteit Utrecht, MEDIADesk, Sanoma, VPRO, Cinekid, DDG marketing, Mediawijzer, Atria, Filmdepot, Uitgeverij de Graaf en HFN. Focust op: Media- & cultuurbeleid; Beeldvorming & storytelling; Jeugd & media.
Twitter @scheiuit LinkedIn /alicescheiuit

Banner CineJobs240x180px
LadyBird
DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
Banner_USHIO240x180
banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
Dorst_HFN
Design Ad Banner 240x180– HFN