banner Pieter Konijn
NIEUWS - Achter de schermen

Gevolgen digitalisering klinken door in advies Raad voor Cultuur

16 april 2015

De Raad voor Cultuur heeft begin april zijn advies uitgebracht aan minister Bussemaker van OCW voor de beleidsperiode 2017-2020. In het rapport, getiteld Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder), gaat de raad in het hoofdstuk over film onder meer in op de veranderingen in het kijkgedrag door de digitalisering. Er wordt vastgesteld dat de ‘filmkunst een hybride en grenzeloos medium' is geworden. ‘Ook voor de Nederlandse film geldt dat commerciële film overloopt in filmkunst, filmkunst in tv-drama, tv-drama in documentaires en documentaires in multimediale experimenten en kunst.’ Dit alles vergt een andere manier van produceren, aldus de raad. Ook de kijk op de (overheids)financiering ervan moet veranderen. Onder meer de rol van het Filmfonds versus de rol van de omroepen zou in dit licht opnieuw besproken moeten worden, zo valt in het advies te lezen.

Ook wat betreft de kwetsbare positie van de Nederlandse artistieke film komt de raad met een advies. Criteria als filmprijzen, selectie voor internationale festivals en recensies in de internationale vakpers zouden bij de artistieke film zwaarder moeten wegen dan publieksaantallen en bereik. Dat moet meer doorklinken in de beoordeling en evaluatie, zo vindt de raad.

In het advies wordt tevens ingegaan op de internationale positie van de Nederlandse film. De internationale promotie ervan verdient een nadere beschouwing. Die promotie gebeurt sinds 2010 door EYE, maar ook de grote filmfestivals in Nederland dragen er hun steentje aan bij. De raad ziet dat de Nederlandse jeugdfilm en animatiefilm internationaal een aparte positie innemen en adviseert dan ook dat er meer ondersteuning voor komt.

De Raad voor Cultuur denkt dat er 29,5 miljoen euro extra nodig is om de adviezen uit de beleidsvisie voor alle cultuuruitingen te kunnen realiseren.

Het complete rapport is te downloaden via de website van de Raad voor Cultuur.

lees meer

Jeroen Huijsdens

Filmliefhebber Jeroen Huijsdens werkt al sinds 1994 in de Nederlandse filmsector. In 1999 begon hij met zijn bedrijf Filmtaal. Jeroen is sinds de oorsprong betrokken bij Holland Film Nieuws. Hij is tevens de drijvende kracht achter Filmdepot.nl. Jeroen is gefascineerd door de digitale revolutie en de impact ervan op de (inter)nationale entertainmentsector.
Website www.filmtaal.nl / Twitter @JeroenHuijsdens / Linkedin jeroenhuijsdens

DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
LadyBird
Design Ad Banner 240x180– HFN
Dorst_HFN
Banner CineJobs240x180px
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
Banner_USHIO240x180