banner Pieter Konijn
NIEUWS - Achter de schermen

Minister wil versterking artistieke film

10 juni 2015

De conclusie voor film in de deze week verschenen nota cultuurbeleid luidt: het moet beter en internationaal aansprekender. Vooralsnog gaat er echter alleen extra geld naar filmonderwijs.

Een razendsnel veranderend medialandschap betekent een nieuwe houding van de overheid ten opzichte van de audiovisuele sector. Dat is een van de conclusies die te lezen valt in de brief van minister Bussemaker over haar cultuurbeleid in de periode 2017-2020, genaamd Ruimte voor Cultuur. Wat dit concreet betekent voor de sector wordt niet direct duidelijk. Er komt 0,8 miljoen euro extra beschikbaar voor talentontwikkeling, die structureler moet worden vormgegeven dan nu het geval is. Het Filmfonds gaat de huidige onderwijssituatie in kaart brengen.

Daarnaast doet de minister een aantal aanbevelingen. Ze onderkent bijvoorbeeld dat de artistieke film onder druk staat en vraagt het Filmfonds om extra geld toe te kennen aan ontwikkeling en realisering. Er moet dan wel eerst goed onderzoek gedaan worden door het Filmfonds en de branche naar het versterken van de positie van de artistieke films in de theaters.

De ambitie van de minister voor de sector is dat deze aan kan sluiten op de internationale ontwikkelingen, waarbij cinematografische kwaliteit en production value voorop staan. Kort gezegd: het moet beter en internationaal aansprekender. Maar vooralsnog gaat er alleen extra geld naar het filmonderwijs.

Download de complete nota 'Ruimte voor cultuur' via deze link op de website van de rijksoverheid.

lees meer

Mark van den Tempel

Mark van den Tempel covert als freelance publicist en documentairemaker al twintig jaar onderwerpen op het gebied van entertainment, kunst, architectuur en muziek voor tijdschriften (o.a. Nieuwe Revu, Filmkrant) en broadcasters. Sinds kort maakt hij ook promotiefilms voor bedrijven en culturele instellingen.
LinkedIn markvandentempel

Banner CineJobs240x180px
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
Banner_USHIO240x180
Design Ad Banner 240x180– HFN
DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
Dorst_HFN
banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
LadyBird