banner Pieter Konijn
NIEUWS - In beeld

Cinema2020: het afrondende debat

25 maart 2016

Cinema2020 werd donderdagmiddag afgesloten met een paneldiscussie. Ron Sterk (Vue Cinemas), Hajo Binsbergen (Warner Bros.), Marian van der Haar (Filmproducenten Nederland) en Jaap Bruijnen (NVPI) blikten samen met moderator Michael Gubbins terug op enkele thema’s die gedurende het congres om aandacht hadden gevraagd.

Gubbins zette de toon door aan te geven dat het congres wat hem betreft vooral zichtbaar had gemaakt dat er ruimte is voor veel niches; speciale vertoningen en activiteiten voor hele specifieke doelgroepen.

Hajo Binsbergen deelde die mening slechts ten dele. ‘Wat digitalisering met zich heeft meegebracht is dat we juist van alles kunnen faciliteren. Van niches tot blockbusters. Er is ruimte voor fragmentatie, maar ook voor massavermaak’, aldus de directeur van Warner.

Cinema2020 EindpanelCinema2020: eindpanel (foto Ilona van Genderen Stort)

Volgens Ron Sterk heeft digitalisering ervoor gezorgd dat ‘we veel flexibeler kunnen programmeren en dat er meer voorstellingen kunnen worden ingepland.’ Maar er moet wat hem betreft wel worden erkend dat de concurrentie tussen films, gezien het aanbod, enorm groot is. Hij zou er dan ook een voorstander van zijn als er minder films zouden worden gemaakt, waar vervolgens dan wel meer geld ingestopt kan worden.

Marian van der Haar merkte in reactie daarop op dat er meer voorstellingen kunnen worden georganiseerd, maar dat dat niet kan verhullen dat bepaalde films niet in contact komen met hun publiek. Zij pleitte dan ook voor meer samenwerking tussen de markpartijen.

Hajo Binsbergen gaf aan dat een oplossing wat betreft het aantal films ook zou kunnen schuilen in een meer evenementgedreven aanpak voor bepaalde kleinere films. Waarom zouden alle films in de reguliere programmering moeten worden opgenomen?

Onvermijdelijk was de vraag die via de Sendsteps-technologie - anoniem - uit de zaal kwam. Wat is nog de rol van de distributeur als producent en vertoner direct met elkaar kunnen schakelen? Volgens Jaap Bruijnen zijn sales en distributie echt een vak. ‘Je moet over de kennis beschikken om een film goed uit te brengen’, aldus Bruijnen.

Productie en distributie zijn bij de grote studio's feitelijk al in één hand, stelde Hajo Binsbergen. En dat model werkt al jaren heel goed. Dat ontlokte bij Marjan van der Haar de reactie dat er bij arthousefilms soms wel echt kennis moet worden ingekocht, waarmee ook zij duidelijk maakte dat kennis het kernwoord is.

Een ander thema dat terug moest komen tijden het slotdebat was het teruglopende bereik onder jongeren. Marjan van der Haar wees in die context op de wens van tieners om 16+-films te willen zien. Hajo Binsbergen erkende glimlachend dat er wel wat problemen zijn met jongeren en het huidige classificatiesysteem, maar dat dat niet het enige is. Er zijn volgens de Warner-directeur allerlei factoren die een rol spelen bij het afnemende bereik onder jongeren. Geld en de vele alternatieven die schreeuwen om aandacht zijn er daar twee van.

Ron Sterk denkt op zijn beurt dat geld niet de primaire drijfveer is achter het dalende bereik bij jongeren. De bioscoopprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren immers niet wezenlijk gedaald of gestegen. Hij denkt vooral dat het twee uur ‘afgesloten’ zijn van de wereld en vrienden niet past bij de jeugd van tegenwoordig.

Volgens Jaap Bruijnen wil het afnemende bereik onder jongeren helemaal niet zeggen dat jongeren geen interesse hebben in het product. ‘Dat hebben ze wel, maar we moeten ze alleen op een andere manier bedienen. En daarin is het van belang te erkennen dat jongeren het kunnen krijgen wanneer zij het willen.’

Dezelfde Jaap Bruijnen merkte tijdens het slotdebat op blij te zijn dat de bioscoopsector zich zo goed ontwikkeld. Hij is echter minder positief gesteld over de waardeontwikkeling bij andere exploitatievormen van film. Bioscopen en filmtheaters zouden hun ogen daar volgens hem niet voor moeten sluiten, want als het niet goed gaat in de andere windows heeft dat op den duur ook gevolgen voor de bioscopen en filmtheaters.

Dat maakte een opmerking die analyst David Hancock eerder op de dag maakte des te interessanter. Die beweerde namelijk dat er bewijzen zijn dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan de wereldwijde daling van totale waarde van filmed entertainment.

lees meer

Jeroen Huijsdens

Filmliefhebber Jeroen Huijsdens werkt al sinds 1994 in de Nederlandse filmsector. In 1999 begon hij met zijn bedrijf Filmtaal. Jeroen is sinds de oorsprong betrokken bij Holland Film Nieuws. Hij is tevens de drijvende kracht achter Filmdepot.nl. Jeroen is gefascineerd door de digitale revolutie en de impact ervan op de (inter)nationale entertainmentsector.
Website www.filmtaal.nl / Twitter @JeroenHuijsdens / Linkedin jeroenhuijsdens

Aantal reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de beheerder nodig voordat het geplaatst wordt.
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
Dorst_HFN
banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
Banner_USHIO240x180
DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
LadyBird
Banner CineJobs240x180px
Design Ad Banner 240x180– HFN