banner Pieter Konijn
NIEUWS - Internationaal

Toegang tot films in het buitenland

21 februari 2017

Op vakantie ook je eigen film- of muziekdienst kunnen blijven afspelen, net als thuis. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit begin 2018 werkelijkheid in Europa. Onlangs is een belangrijke stap gezet en is er in Brussel positief gereageerd op een voorstel om dit te bereiken. Wat valt er nu al te zeggen over wat dit betekent en wat we kunnen verwachten?

Op 7 februari hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voorlopige overeenstemming bereikt over het voorstel Verordening Grensoverschrijdende Portabiliteit van online content diensten in de interne markt. De officiële tekst van het voorstel is vorige week verschenen

Cross-border portabiliteit houdt in dat Europese burgers beter toegang hebben tot online content waar ze in het thuisland al een abonnement op hebben. Het is een van de bouwstenen uit het pakket aan maatregelen van de Europese Commissie om de Digital Single Market (DSM) te bereiken.

De DSM staat hoog op de prioriteitenlijst van de Commissie. Het opengooien van de digitale grenzen binnen de EU moet de positie van de Europese (creatieve) industrie versterken. Daarnaast moet het de toegang -en bescherming- van consumenten verbeteren. Op dit laatste heeft het portabiliteitsvoorstel betrekking.

Nu is het nog zo dat een dienst waar je in je thuisland een abonnement op hebt, niet altijd benaderbaar is als je in een andere lidstaat verblijft. Bij cross-border portabiliteit kun je je eigen online content over de grens meenemen. Daarbij gaat het slechts om tijdelijke toegang, bijvoorbeeld voor een vakantie of zakenreis.

De verordening heeft de status van een wet en is bindend voor alle Lidstaten. Deze treedt pas in werking zodra alle drie EU-instanties (Parlement, Raad en Commissie) akkoord zijn en het officieel is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Naar verwachting is dat rond april.

Om de industrie de gelegenheid te geven de nieuwe wet na te kunnen leven, is een overgangsperiode van negen maanden ingesteld. Dit betekent dat de verordening waarschijnlijk het eerste kwartaal van 2018 praktijk wordt.

Wat kunnen we in de aanloop daarnaartoe verwachten? Paul Solleveld, director Legal en Public Affairs van de NVPI, verwacht dat het voor de partijen een klus wordt om de huidige contracten aan te passen.

Zo staat in het voorstel nog niet concreet geformuleerd hoe kort of hoe lang een ‘tijdelijk’ verblijf precies mag zijn. Ook moeten providers checken of de betreffende abonnee inderdaad ingezetene is van een bepaalde Lidstaat. Maar aan de hand van welke criteria deze verificatie plaats moet vinden, daarvoor worden alleen suggesties gedaan.

Ook de aanscherping van de wettelijke bescherming van persoonsgegevens zal een complicerende factor zijn. Zowel criteria rond ‘tijdelijkheid’ als ‘verificatie van werkelijke residentie’ zullen onderwerp zijn van een pittige discussie, verwacht Solleveld. ‘Hoewel de EU-wetgevers aangeven dat contractbepalingen die in strijd zijn met de verordening eenvoudigweg ongeldig zijn, verwacht ik wel dat het nog een kluif wordt om een deugdelijke uitvoering van de nieuwe wet in de bestaande contracten op te nemen.’ De NVPI zal dit onderwerp dan ook aankaarten tijdens het komend overleg tussen de Europese belangenverenigingen.

Komend jaar werkt Brussel aan de andere bouwstenen van de DSM. De componenten die voor de filmindustrie van belang zijn, komen terug in diverse verschillende regelgevende kaders. Op de agenda staat onder andere de herziening van de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten, de modernisatie van het Auteursrecht, en de handhaving van piraterijbestrijding.

Op vakantie films van thuis bekijken wordt waarschijnlijk realiteit

lees meer

Alice Scheiuit

Alice Scheiuit studeerde Film- en TVwetenschap, volgde cursussen filmmarketing en journalistiek en is actief in research, redactie en communicatie: o.a. Universiteit Utrecht, MEDIADesk, Sanoma, VPRO, Cinekid, DDG marketing, Mediawijzer, Atria, Filmdepot, Uitgeverij de Graaf en HFN. Focust op: Media- & cultuurbeleid; Beeldvorming & storytelling; Jeugd & media.
Twitter @scheiuit LinkedIn /alicescheiuit

Aantal reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de beheerder nodig voordat het geplaatst wordt.
LadyBird
DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
Banner CineJobs240x180px
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
Dorst_HFN
Banner_USHIO240x180
Design Ad Banner 240x180– HFN