banner Pieter Konijn
NIEUWS - Pick ‘n’ mix

Kamervragen over kunstkinderen regeling

09 juli 2015

D66 heeft vandaag Kamervragen ingediend over de herziening van de zogenaamde ‘kunstkinderen’ regeling. Dit naar aanleiding van protesten vanuit de sector. De voorgestelde wijzigingen zouden het maken van jeugdfilms in de toekomst onmogelijk maken.

De nieuwe beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK) gaat komend najaar in. Over het voorstel zijn verschillende belanghebbenden geraadpleegd. Vanuit de filmsector hebben onder meer het Filmfonds, Filmproducenten Nederland en een aantal jeugd- en familiefilms producenten negatief advies uitgebracht.

Vooral de afname van het aantal speeldagen per jaar –van 24 naar 18, minder zondagen én minder uren per dag, is voor de filmsector onwerkbaar. In tegenstelling tot musicals, kunnen kinderrollen in films niet gewisseld worden. De sector vindt dat het aantal speelbeurten juist verruimd moet worden. Marjan van der Haar, Filmproducenten Nederland stelt dat het niet alleen in het belang van de jeugdfilm is, maar ook in het belang van kindacteurs omdat beperking van aantal speeldagen ook te veel druk op de kindacteurs legt.

Nederland staat (inter)nationaal hoog aangeschreven wat betreft jeugdfilms. Volgens Doreen Boonekamp, directeur Filmfonds, blijkt dat uit het grote bezoekersaandeel en het aantal internationale festivalselecties en prijzen. "Voor de Mitteldeutsche filmfördering onder meer de reden om samen het Nederlandse Filmfonds een speciaal co-development fund op te richten voor de ontwikkeling van oorspronkelijk jeugd- en familiefilms."

D66 gaat de minister kritisch bevragen. Tweede kamerlid Steven van Weyenberg: "Ik zie niet welk probleem wordt opgelost met deze strengere regels over het aantal dagen dat kinderen mogen meewerken aan films en optredens. Prima dat de begeleiding van deze kinderen wordt verbeterd, maar de nieuwe regels dreigen mooie voorstellingen en kinderfilms onmogelijk te maken. Terwijl we zoveel moois maken in Nederland, waar zowel de optredende kinderen als de vele kinderen en volwassenen die komen kijken plezier aan beleven."

Op dit moment inventariseert het ministerie de input die vanuit de sector is gekomen. Een woordvoerder meldt dat het genuanceerder ligt en de regeling juist verruimd wordt omdat bijvoorbeeld de repetities niet langer als speelbeurten worden meegeteld, en benadrukt dat het ministerie "zeker niet doof is voor de geluiden uit de sector."

Het voorstel en de reacties op de openbare internetconsultatie zijn te vinden op:

www.internetconsultatie.nl/ontheffing_verbod_kinderarbeid

Holland Film Nieuws blijft de ontwikkelingen volgen en komt dit najaar met een achtergrondartikel.

lees meer

Alice Scheiuit

Alice Scheiuit studeerde Film- en TVwetenschap, volgde cursussen filmmarketing en journalistiek en is actief in research, redactie en communicatie: o.a. Universiteit Utrecht, MEDIADesk, Sanoma, VPRO, Cinekid, DDG marketing, Mediawijzer, Atria, Filmdepot, Uitgeverij de Graaf en HFN. Focust op: Media- & cultuurbeleid; Beeldvorming & storytelling; Jeugd & media.
Twitter @scheiuit LinkedIn /alicescheiuit

banner 240x180_2018_CineEurope_kopie
Banner_USHIO240x180
XX_BANNER-LBJ_HFN(240x180)
Banner CineJobs240x180px
DE MATCHMAKER_HFN_240x180px
LadyBird
Dorst_HFN
Design Ad Banner 240x180– HFN